GDCK Varaždin na Facebooku Pronađite nas na:

Načela

HUMANOST

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez

diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim

prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i

zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno

razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

 

NEPRISTRANOST

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku

pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o

njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

 

NEUTRALNOST

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne

upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

 

NEOVISNOST

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi

svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju

autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

 

DOBROVOLJNOST

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

 

JEDINSTVO

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog

polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na

cjelokupnom teritoriju.

 

UNIVERZALNOST

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva

imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja,

svjetski je pokret.

 

Izrada: Zimo digital & Emicca
Izrada: Zimo digital & Emicca