GDCK Varaždin na Facebooku Pronađite nas na:

Što radimo

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalno društvo Crvenog križa.

Osnovni ciljevi rada GDCK Varaždin su:

-          ublažavanje ljudskih patnji, a osobito u ratnim sukobima i katastrofama

-          doprinos unapređenju i zaštiti zdravlja, prevencija bolesti i podizanje zdravstvene i ekološke kulture građana

-          poticanje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja

Izrada: Zimo digital & Emicca
Izrada: Zimo digital & Emicca