Dana 24. svibnja 2018. godine održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda:

1.       Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin

2.       Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14. prosinca 2017.

3.       Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika )

4.       Izvješće Verifikacijske komisije

5.       Programsko izvješće za 2017. godinu

6.       Financijsko izvješće za 2017. godinu

7.       Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu

8.       Izmjene i dopune financijskog i programskog plana za 2018. godinu

9.       Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu

10.   Razno

Skip to content