svibanj 2018.

Suradnja GDCK Varaždin i Sveučilišta Sjever

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin potpisalo je sa Sveučilištem Sjever sporazum o suradnji s ciljem međusobnog povezivanja i sudjelovanja u aktivnostima obiju potpisnika. Tako je 20 studenata sestrinstva Sveučilišta Sjever 28. i 29. svibnja 2018. godine prošlo prvu edukaciju na temu osnova pružanja prve pomoći. Edukaciju su održale liječnice – predavači prve pomoći Hrvatskog Crvenog […]

Suradnja GDCK Varaždin i Sveučilišta Sjever Read More »

Završila provedba projekta Sigurnost na vodi za školsku godinu 2017./2018.

U sklopu Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja, Hrvatski Crveni križ provodi projekt „Sigurnost na vodi“. U projekt se po treći puta uključilo Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, a cilj projekta je prevencija nesreća vezanih uz vodu. GDCK Varaždin kao jednu od aktivnosti projekta provodi  radionice ‘Kodovi sigurnosti na vodi’ u osnovnim

Završila provedba projekta Sigurnost na vodi za školsku godinu 2017./2018. Read More »

Dana 24. svibnja 2018. godine održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda: 1.       Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin 2.       Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14. prosinca 2017. 3.       Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Read More »

Predavanje iz osnova pružanja prve pomoći za učenike OŠ Jalžabet

Dana 23. svibnja 2018. godine, održano je predavanje iz osnova pružanja prve pomoći za učenike sedmih i osmih razreda Osnovne škole Jalžabet. Predavanje je održala dr. Monika Kocman, koja je učenike upoznala s postupkom pozivanja hitne medicinske pomoći, zaustavljanja krvarenja, imobilizacije te postupkom reanimacije. Učenici su uz teoretski dio mogli isprobati i praktični dio od

Predavanje iz osnova pružanja prve pomoći za učenike OŠ Jalžabet Read More »

Volonterska ekološka akcija čišćenja Dravske park-šume

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i Društvo Crvenog križa Varaždinske županije organiziralo je ekološku akciju čišćenja otpada na području Dravske park-šume u Varaždinu. Akciju su proveli djelatnici Atlantic Grupe u sklopu aktivnosti korporativnog volontiranja 18. svibnja 2018. godine. U ovoj akciji koja je imala za cilj razvoj svijesti o potrebi dobrotvornog rada te očuvanja i

Volonterska ekološka akcija čišćenja Dravske park-šume Read More »

Dežurstvo volontera GDCK Varaždin za pružanje prve pomoći na Danima maturanata

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je u suradnji s PU varaždinskom organiziralo dežurstvo za pružanje prve pomoći u vrijeme Dana maturanata. Dežurstvo se vrši 16.,17. i 18. svibnja u vremenu od 14:00 18:00 sati u Parku madih gdje se odvija organizirani program za maturante pod nazivom “Maturantika 2018”. U parku  je postavljen šator GDCK Varaždin

Dežurstvo volontera GDCK Varaždin za pružanje prve pomoći na Danima maturanata Read More »

Obnova znanja iz pružanja prve pomoći za članove DVD Gornji Kneginec

U prostorijama vatrograsnog društva općine Kneginec , 15.5.2018. godine održano je predavanje iz prve pomoći za  članove vatrogasnih postrojbi s područja općine Kneginec Gornji. Predavanje je uz naglasak na praktični dio održao  mag.tech.med Stanko Šincek, koji je uz osnove pružanja prve pomoći prezentirao je i kako koristiti AVD – automatski vanjski defiblirator. Na predavanju je

Obnova znanja iz pružanja prve pomoći za članove DVD Gornji Kneginec Read More »

Vježba operativnih snaga Civilne zaštite grada Varaždina

U četvrtak, 10. svibnja  je u Varaždinu uspješno održana velika vježba operativnih snaga Civilne zaštite Grada Varaždina pod naslovom U rukama anđela. Ukupno 80 sudionika vježbe, članova Županijskog centra 112, Policijske uprave Varaždinske, Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice, Zavoda za hitnu medicinu, Gradskog društva Crvenog križa te Hrvatske gorske službe spašavanja izveli su vrlo

Vježba operativnih snaga Civilne zaštite grada Varaždina Read More »

Skip to content