studeni 2021.

Podjela humanitarnih paketa za socijalno ugrožene

Kao i svake godine u predblagdansko doba GDCK Varaždin osigurao je prehrambene pakete i deterdžente za rublje za korisnike zajamčene minimalne naknade i druge socijalno ugrožene građane sa područja svojeg djelovanja (grad Varaždin i opcine Jalžabet, Trnovec Bartolovečki, Gornji Kneginec, Beretinec, Sveti Ilija, Vinica, Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vidovec). Podjela paketa traje još idući tjedan, […]

Podjela humanitarnih paketa za socijalno ugrožene Read More »

GDCK Varaždin sudjelovao u Pokaznoj vježbi “Potres 2021.” u Općini Jalžabet

Pokazna vježba sustava civilne zaštite pod nazivom „Potres 2021.“ održala se na području javnog objekta Dječjeg vrtića Potočić i okolnim javnim površinama u Jalžabetu dana 17. studenoga 2021. s početkom u 16:00 sati, u trajanju od 60 minuta. Cilj vježbe je praktična provjera osposobljenosti i postupaka kod intervencije žurnih službi koje čine sustav civilne zaštite

GDCK Varaždin sudjelovao u Pokaznoj vježbi “Potres 2021.” u Općini Jalžabet Read More »

Završetak projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin završava projekt „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“. Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, a partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Grad Varaždin, Općina Vidovec, Općina Jalžabet, Općina Trnovec Bartolovečki, Općina Beretinec i Općina

Završetak projekta „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2“ Read More »

Skip to content