Javna vatrogasna vježba u općini Petrijanec

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je u petak, 07. lipnja 2019. godine sudjelovalo u javnoj vatrogasnoj pokaznoj vježbi koju su održali vatrogasci vatrogasne zajednice općine Petrijanec u Strmcu Podravskom.

Uz DVD Petrijanec, DVD Družbinec, DVD Majerje, DVD Nova Ves i domaćina DVD Strmec Podravski na vježbi su sudjelovali i DVD Svibovec Podravski iz susjedne općine Sračinec te pripadnici i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Varaždin. Vježba je održana pod pretpostavkom potresa na području naselja Strmec Podravski.

Prilikom potresa došlo je do urušavanja kuće u kojoj je ostalo zatočeno dvoje ozlijeđenih ljudi, a u neposrednoj blizini se na trećem operativnom sektoru urušio električni stup te je nastao požar i drveće se urušilo na ljude. Sve ozlijeđene zbrinuli su pripadnici Crvenog križa uz pomoć HGSS-a. Zbrinuti ozlijeđeni prebačeni su u prihvatni šator GDCK Varaždin gdje im je pružena dodatna njega i psihosocijalna podrška.

GDCK Varaždin zahvaljuje svojim volonterima koji su sudjelovali u vježbi!

Skip to content