Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama

Kako bi sigurnost  djelatnica na projektu „Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“ podigli na još višu razinu, danas je održano predstavljanje dokumenta GDCK Varaždin „Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama“. Djelatnice su na samom početka provedbe projekta te prije rada na terenu prošle edukaciju za postupanje u kriznim situacijama. Osim toga, GDCK Varaždin organizira mjesečne evaluacijske sastanke na kojima se raspravlja o problemima na terenu te im se pruža kontinuirana edukacija i  dnevna potpora na terenu. Unatoč tome, uvidjela se potreba da se smjernice i protokol postupanja u kriznim sizuacijama sažmu u jedan dokument.

Dokumentom su propisane odrednice sigurnosnog i zaštitnog program GDCK Varaždin koje uključuju sve aktivnosti koje se provode da bi se zaštitilo djelatnike i korisnike GDCK Varaždin. Također su propisani protokoli u slučaju nasilja, kratke smjernice za postupanje u kriznim situacijama i smjernice za procjenu rizika.  Na samoj edukaciji predstavljen je dokument uz diskusiju prošlih situacija na terenu i postupci u slučajevima kada su se djelatnice zatekle u situacijama navedenim u Protokolu.

Dokument je predstavljen i svim djelatnicima GDCK Varaždin.

Skip to content