Aktivnosti projekta „Budimo spremni“

U proteklih nekoliko godina susreli smo se s brojnim ugrozama na svjetskoj, europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini. COVID pandemija, potresi i izbjeglička kriza samo su neke od situacija kad osobna odgovornost pojedinca i spremnost na adekvatan odgovor na kriznu situaciju mogu ublažiti negativne učinke ugroze.

S ciljem umanjivanja ranjivosti građana Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u lipnju ove godine počelo je s provedbom projekta „Budimo spremni“. Niz edukativnih materijala i radionica projekta izravno utječe na pripremu za krizne situacije članova organizacija civilnog društva.

Edukacije se provode na području grada Varaždina te općina Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica, a do sad je održano sveukupno 8 edukacija u općinama Vidovec, Jalžabet, Gornji Kneginec i Petrijanec.

Provedbu edukacija započeli smo radionicom „Budimo spremni – Upoznajmo svoje područje“ u općini Jalžabet, a radionica je održana još i u općinama Vidovec, Petrijanec i Gornji Kneginec. Prisutni su tom radionicom naučili koje su to najvažnije ugroze na njihovom području, ulogu povjerenika civilne zaštite i temeljne elemente ponašanja uslijed katastrofe ili ugroze.

Tečaj obnove pružanja prve pomoći naziva „Budimo spremni – Naučimo prvu pomoć“ do sad smo održali u općinama Petrijanec, Jalžabet i Gornji Kneginec pod vodstvom Monike Kocman Panić, dr.med. Sudionici su imali priliku aktivnim sudjelovanjem utvrditi svoje vještine pružanja prve pomoći. Vježbama su ponovili stavljanje unesrećene osobe u bočni položaj, masažu srca, davanje umjetnog disanja, Heimlichov zahvat, imobilizaciju i drugo.

Radionica „Budimo spremni – Pripremimo se prije“ održala se u općini Petrijanec, a sudionici su na konkretnom primjeru mogli naučiti kako se pripremiti za neku kriznu situaciju. Sudionici su naučili razlike između izvanrednog događaja, velike nesreće i katastrofe, a uz to su dobili i uvid u sadržaj kompleta za katastrofe i osobnog plana za katastrofe.

Na edukacijama je do sad sudjelovalo 200-tinjak osoba koje su članovi organizacija civilnog društva kao što su dobrovoljna vatrogasna društva, kulturno-umjetnička društva, udruge umirovljenika, udruge žena i slične, a pred nama je još 36 edukacija. Suradnjom svih dionika u sustavu civilne zaštite podižemo pripremljenost i otpornost naših građana i zajednice. I zato – Budimo spremni!

Skip to content