Crveni križ i policija i dalje uz prvašiće

GDCK Varaždin već tradicionalno od 2016. godine u suradnji sa policijom provodi akciju “S Medom Juricom sigurno u školu”. Cilj akcije je prvašiće upoznati s osnovama sigurnog ponašanja u prometu i osnovama prve pomoći kao i brige za druge.

Akcija se provodi u dva djela- pozdrav prvašićima ispred škole u prvom tjednu nastave, gdje ih dočekuju djelatnici policije i GDCK Varaždin kao i maskota Crvenog križa Medo Jurica uz podjelu informativno – preventivnih letaka sa savjetima za učenike i roditelje.

U drugom djelu akcije “S Medom Juricom sigurno u školu” GDCK Varaždin provodi edukativne radionice u svim osnovnim školama na području svog djelovanja (21 matična osnovna škola i 10 područnih) sa radionicom za sve prve razrede. U sklopu radionica djelatnici policije i Crvenog križa upoznaju prvašiće s osnovama sigurnog ponašanja u prometu, osnovama prve pomoć i torbicom prve pomoći te važnosti empatije i brige za bližnje. Svi prvašići dobivaju edukativni slikovnicu “Medo Jurica kreće u školu”,  a svaki prvi razred i svog razrednog plišanog medu koji im ostaje kao trajni podsjetnik da treba brinuti za druge. Radionice su planirane za sve učenike prvih razreda na području grada Varaždin i općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice, za sveukupno oko 800 učenika.

Radionice za prve razrede dio su Preventivnog programa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin koji omogućuje djeci stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Obuhvaća područja Zaštite zdravlja i Humanih vrednota te Osobnog i socijalnog razvoja, a temeljen je na iskustvenom učenju. Cilj programa je razvijanje kvalitetnog odnosa prema sebi i drugima u zajednici kroz učenje o humanim odnosima među ljudima, uvažavanju različitosti, suosjećanju i tolerantnosti te odgovornosti za vlastito zdravlje i posljedično očuvanju zdravlja uže životne zajednice.  Ovim programom želi se potaknuti aktivno sudjelovanje djece u društvenom životu i promicati njihovu odgovornost prema općem društvenom dobru, prirodi te prema sebi samima i drugima.

Skip to content