Djelatnici GDCK Varaždin sudjelovali na edukaciji za interventne timove HCK

Djelatnice GDCK Varaždin, Mirjana i Helena, sudjelovale su u trodnevnoj edukaciji koju je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije organiziralo u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem. Bila je to završna edukacija Županijskog interventnog tima koji djeluje u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Edukacija je održana od 15. do 17. rujna 2022. i sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela koji je održan na vanjskom terenu kod Drave.
Članovi Županijskog interventnog tima su usvojili znanje iz nekoliko područja djelovanja: procjene situacije, komunikacije, organizacije smještaja i podizanja naselja te sigurnosti i samozaštite na terenu. Unatoč upornoj kiši vježba je uspješno provedena a svi su sudionici u realnim uvjetima iskusili kako je to djelovati u krizama.
Skip to content