Dokumenti

Financijska izvješća nalaze se na stranicama Ministarstva finanacija: https://www.mfin.hr/hr/

Programi, izvještaji, odluke, zapisnici

(objava 29.09.2022.)

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Gastrocom d.o.o., S.S. Kranjčevića 12/I, 42000 Varaždin
  • Kamisport j.d.o.o., UL. Krste Hegedušića 70, Varaždin
  • Slastice Karmel, Prekno 4B, 42205 Vidovec
  • AM -MONAL j.d.o.o., Vladimira Nazora 32, 40000 Čakovec

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016)

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3 

Izjava 4

Izjava 5

Izjava 6

Izjava 7

Izjava 8

Izjava 9

Izjava 10

Izjava 11

Izjava komisija 1

Izjava komisija 2

Izjava komisija 3

Skip to content