Donacija Hipp žitnih kašica

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin zaprimilo je donaciju Hipp žitnih kašica namijenjih za djecu u dobi od 6 do 36 mjeseci. Donacija je realizirana temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje (NN 119/15).

Ukupno je do sada donirano 2.030 kutija pahuljica, od čega dio Centru za socijalnu skrb Varaždin koji su preuzele djelatnice Centra te će dječju hranu podijeliti za djecu udomiteljskih obitelji i socijalno ugroženim obiteljima u nadležnosti CZZS Varaždin.

Pahuljice su također donirane i Socijalnoj samoposluzi Kruh sv. Antuna Varaždin tako da će se naći i u paketima za djecu iz socijalno ugroženih obitelji koje su  korisnici samoposluge. Dio donacije uručen je i za štićenike utočišta Sv. Nikola.

Skip to content