Edukacija iz prve pomoći za članove DVD-a Gornji Kneginec

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin prema članku 5. Statuta GDCK Varaždin i članku 8. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 73/10) obavlja osposobljavanje i obnovu znanja za pružanje prve pomoći za građane u svakodnevnom životu, pripadnike spasilačkih ekipa, pripadnike vatrogasnih postrojbi, policije, volontere Hrvatskog Crvenog križa i drugih.

Sukladno Program rada GDCK Varaždina za 2016. godinu i intenciju da se što više osoba osposobi za pružanje prve pomoći i samopomoći kontinuirano se provode edukacije pa je tako 09. ožujka 2016. održano predavanje za članove DVD-a Gornji Kneginec. Oko 20 članova marljivo je uvježbavalo osnovne postupke pružanja prve pomoći kao i postupke pomoći kod ozljeda na koje mogu naići prilikom intervencija.

Skip to content