Edukacija iz prve pomoći za djelatnike I osnovne škole

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je 01. rujna 2016. godine provelo edukaciju iz pružanja prve pomoći  za 40 djelatnika I. osnovne škole.

Ovo je nastavak provedbe  programa osposobljavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za pružanje prve pomoći djeci i učenicima sa zdravstvenim teškoćama koji je započeo u 2015. godini i prema kojem je obuku prošlo ukupno 285 odgojno-obrazovnih djelatnika škola na području grada Varaždina i okolnih općina

Cilj ove edukacije je da nastavnici usvoje osnovna znanja o bolestima i određenim stanjima kako bi mogli prepoznati promjene u ponašanju učenika i pojavu prvih simptoma te sa usvojenim vještinama staloženo i bez panike pružiti adekvatnu pomoć i tako spriječiti daljnje komplikacije a u iznimnim situacijama, spasiti život.

Usvojenim vještinama stiče se određena sigurnost kod pomaganja učenicima, kontrolira se panika i bolje se može nositi sa stresnom situacijom koja često sprečava pravovremenu reakciju.

Naučeno znanje i usvojene vještine uvelike pridonose i promjeni stava o bolesnim učenicima kako kod odgojno-obrazovnih radnika tako i kod ostalih učenika.

GDCK Varaždin i u narednom periodu nastavlja s edukacijom za sve zainteresirane škole.

Skip to content