Formiranje Gradskog interventnog tima, 23.3.2013.

U subotu, 23.03.2013., Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je zajedno sa svojim volonterima i zaposlenicima započelo edukaciju Gradskog interventnog tima. Pošto je Crveni križ prema Zakonu o zaštiti i spašavanju dio operativnih snaga u slučaju velikih nesreća i katastrofa tako je  i GDCK Varaždin dužno formirati Gradski interventni tim.

Na prvom sastanku GIT-a okupljene volontere i djelatnike GDCK Varaždin pozdravili su gosp. Zdravko Vrbanić, pročelnik Državnog ureda zaštite i spašavanja područnog ureda Varaždin, gosp. Nebojša Buđanovac, voditelj županijskog interventnog tima i ravnateljica GDCK Varaždin Sandra Mintas.

Edukacija je započela predavanjem o pružanju prve pomoći koje je održao dr. Marko Kekić, licencirani predavač prve pomoći.

Ovo predavanje je samo jedno u nizu zanimljivih predavanja od sedam cjelina koje prolaze članovi GIT a odnose se na usvajanje znanja iz:

1. Povijesti Crvenog križa

2. Procjena situacije/rizika

3. Podizanje naselja i organizacija smještaja

4. Pročišćavanje voda i sanitacija

5. Radiokomunikacija, GPS, Satelitski telefon

6. Prva pomoć

7. Služba traženja

Svi članovi tima također prolaze kroz edukaciju Sigurnosti i samozaštite u intervenciji, psihološke pomoć i podrška te veze i komunikacije.

Skip to content