GDCK Varaždin partner u provedbi novog projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize

Krajem srpnja započela je provedba projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize čiji nositelj je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec.

Projektom se nastoji ojačati kapacitete društava Crvenog križa za reagiranje u hitnim slučajevima i u kriznim situacijama na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije, stoga su partneri u projektu Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i Koprivnica.

Glavne aktivnosti projekta su edukacije za djelatnike i volontere na teme logistike i organizacije te koordinacijom ljudskim i materijalnim resursima tijekom kriznih situacija. Osim toga, u sklopu projekta  nabaviti će se i program za brže i efikasnije praćenje humanitarne pomoći, a organizirati će se i volonterske aktivnosti pružanja psihosocijalne podrške za 200 korisnika diljem tri županije. 

Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize
Nositelj: GDCK Čakovec
Partneri: GDCK Koprivnica i GDCK Varaždin
Cilj projekta: Ojačati kapacitete GDCK Čakovec, GDCK Varaždin i GDCK Koprivnica za reagiranje u hitnim slučajevima i i kriznim situacijama na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije
Glavne aktivnosti:

  1. Jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama);
  2. Organiziranje volonterskih aktivnosti te menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini;
  3. Jačanje kapaciteta OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija.

Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0307
Vrijednost projekta: 444.343,76 kn
Razdoblje provedbe: 28.07.2022.-28.11.2023.

Skip to content