Interventni tim GDCK Varaždin i DCK Varaždinske županije na ispomoći u Opatovcu

Hrvatski Crveni križ aktivno sudjeluje u zbrinjavanju migranata koji svakodnevno u velikom broju pristižu u našu državu.

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i Društvo Crvenog križa Varaždinske županije uputilo je 28. rujna 2015. interventni tim od 4 osobe na ispomoć u kamp za izbjeglice u Opatovcu. Tim čine djelatnici i volonteri Crvenog križa od kojih su dva člana zdravstvene struke, jedan socijalni djelatnik i jedan psiholog, a boraviti će u Opatovcu tjedan dana gdje će s ostalim Interventnim timovima Hrvatskog Crvenog križa pružati pomoć izbjeglicama.

Tim čine:

  1. Josip Kanižić
  2. Marko Šurlan
  3. Tihana Đumić
  4. Predrag Makaj

Ovim putem pozivamo volontere koji žele biti dio Gradskog interventnog tima Crvenog križa Varaždin i pomagati migrantima na terenu da se jave u Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin na broj telefona 042/214-496 ili putem mail-a na ck-varazdin@vz.t-com.hr

Skip to content