Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
Trg Matije Gupca 3, Varaždin
OIB: 91631060626
MB: 03007081
Žiro račun: 2360000-1101741477
IBAN: HR9323600001101741477

Tel: 042/214-496
Fax: 042/213-813
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00

Radno vrijeme skladišta, Fabijanska bb, Varaždin:
– za primanje donacija – 9-11 svaki utorak
– za izdavanje donacija potrebitima – 9-11 svakog prvog i zadnjeg četvrtka u mjesecu

ck-varazdin@vz.t-com.hr
ravnatelj@gdck-varazdin.hr

Ravnateljica GDCK Varaždin – Sandra Mintas, dipl.ing
Voditelj računovodstva i financija – Mario Majcen, univ.bacc.inf.
Voditelj za zdravstvenu i socijalnu djelatnost – Josip Kanižić, med.tech.
Voditeljica službe općih poslova i EU projekata  – Filipa Blažon Šumečki, mag.phil.univ.spec.oec
Viša stručna suradnica – Sonja Slatković, dipl.oec
Djelatnice programa “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina” – Renata Pavetić – Davorka Horvat

Službenik za zaštitu osobnih podataka: gdckvzad@gmail.com,

gdckzastitapodataka@gmail.com.