Kontinuirana edukacija djelatnica na projektu “Zaželi”

GDCK Varaždin u  petak 2.7.2021. održao je redoviti mjesečni sastanak sa djelatnicama koje su zaposlene na projektu “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2”. GDCK Varaždin kontinuirano vodi brigu o edukaciji svojih zaposlenika o zaštiti zdravlja od velikih vrućina i posljedično tome o dobroj skrbi za svoje korisnike. Djelatnice je sa novim preporukama za javnost za zaštitu zdravlja od vrućina detaljno upoznala voditeljica projekta Filipa Blažon Šumečki. Također, svaki korisnik dobiti će ovaj tjedan svoj primjerak preporučenih mjera zaštite zdravlja od vrućine za osobe starije dobi.
Djelatnici GDCK Varaždin u vrijeme vrućih ljetnih mjeseci učestalo kontaktiraju i informiraju korisnike programa za starije osobe (više od 100 korisnika pomoći u kući u sklopu projekta “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2” i programa “Program pomoći starijim i nemoćnim osobama Grada Varaždina”) o načinima zaštite od vrućina. Isto i prije voženje o istom informiraju korisnike prijevoza za starije osobe (u sklopu projekta “Pelamo se? 2”).
Djelatnice projekta “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici 2” također su dobile osnovnu edukaciju vezano za prava starijih osoba te kratak podsjetnik koja su to prava i kako ih mogu ostvariti. Ovakve edukacije potrebno je redovito održavati jer je važan dio posla gerontodomaćica i pomoć pri ostvarivanju prava starijih osoba.
Skip to content