Međunarodni dan civilne zaštite

Dana 28. veljače 2020. godine obilježio  se Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske (1. ožujka) u Varaždinu.

Varaždinska županija, Grad Varaždin i Područni ured za civilnu zaštitu Varaždin sa žurnim službama i operativnim snagama civilne zaštite zajednički su obilježili taj dan održavanjem zajedničke svečane sjednice stožera civilne zaštite Varaždine županije i Grada Varaždin u dvorani.

Nakon sjednice, s početkom od 11,00 sati na Kapucinskom trgu  prezentirano je djelovanje opreme i tehnike te pokazna vježba žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite.

Žurne službe i temeljne operativne snage iz sustava civilne zaštite su: Stožeri civilne zaštite Varaždinske županije i Grada Varaždina, Policijska uprava varaždinska, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Županijski centar 112, Vatrogasna zajednica Varaždinske županije, Gradska vatrogasna zajednica Varaždin, Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin, Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“ Varaždin, Lovački savez Varaždinske županije, Rafting klub Matis, Radio amateri – Radio klub Varaždin i Radio amaterska udruga Sloga Varaždin.

GDCK Varaždin je prezentiralo svoju opremu za slučaj velikih nesreća i katastrofa te opremu za edukacije.

Skip to content