Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u partnerstvu sa Općinom Cestica i udrugom hiperAKTIVNI provodi projekt „Mlada aktivna Cestica“ u sklopu kojeg nudimo besplatne edukacije i uključivanje u volonterske programe kojima mladi mogu učiniti nešto dobro za sebe i pomoći svojim sugrađanima- mladim i starim!

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNERI PROJEKTA: Općina Cestica, Udruga mladih hiperAKTIVNI Cestica

VRIJEDNOST PROJEKTA: 119.515,96 kn (15.862,49  €)  – od toga Središnji državni ured za demografiju i mlade financira 85.000,00 kn (71%), GDCK Varaždin 15.551,52 kn (13%) i Općina Cestica 18.964,44 kn (16%)

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci (1. 1. 2020. – 31. 12. 2020.)

Opći cilj projekta “Mlada aktivna Cestica” je podizanje kvalitete života mladih iz ruralne sredine na području općine Cestica te poboljšanje uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Posebni ciljevi projekta su:

– Poticanje mladih iz općine Cestica za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društvenih problema koji se tiču mladih

– Podizanje razine informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude na području Općine Cestica i šire

– Poticanje organizacija civilnog društva i Općine Cestica u poboljšanju uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih.

Besplatne jednodnevne edukacije:

  • Volontiram za zajednicu
  • Organizacija javnog događaja
  • Ništa nas ne može iznenaditi
  • Nauči prvu pomoć zbog onih koje voliš
  • Sigurni u vodi
  • Daruj krv, spasi život

Projekt „Mlada aktivna Cestica“ financijski podržava Središnji državni ured za demografiju i mlade.

FACEBOOK STRANICA

Brošura Potencijali mladih u općini Cestica dostupna je za preuzimanje: Mlada aktivna Cestica v2

KONTAKT:
Filipa Blažon Šumečki, ck-varazdin@vz.t-com.hr , Tel: 042/214-496
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Trg Matije Gupca 3 Varaždin.

 

Skip to content