Nastavak obuke TCZ iz prve pomoći

Temeljem Programa  osposobljavanja postrojbi civilne zaštite opće namjene, Područni ured za zaštitu i spašavanje Varaždin nastavlja sa ciklusom osposobljavanja postrojbi civilne zaštite jedinica lokalne samouprave.

U sklopu osposobljavanja iz taktika i postupaka postrojbi civilne zaštite u mjerama civilne zaštite planirano je i osposobljavanje u pružanju prve medicinske pomoći koje je povjereno Gradskom društvu Crvenog križa Varaždin.

Obuka u mjesecu listopadu započela je sa članovima tima civilne zaštite općine Gornji Kneginec koja se održala 22. listopada, dok je obuka za članove tima općine Vidovec dogovoreno za 27. listopada.

Ovo je nastavak dobre suradnje PUZS Varaždin i GDCK Varaždin u cilju što bolje pripreme i organizacije postrojbi civilne zaštite na području grada Varaždina i okolnih općina.

Skip to content