Natječaji i nabava

Nabava

Izjava o sukobu interesa

Natječaji

Natječaj za radno mjesto radnice – EU Projekt “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici” – NATJEČAJ JE ZATVOREN

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin raspisuje natječaj za radno mjesto radnice za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu EU projekta “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici”

oglas za radnice DGCK VZ_2019_2

prijava za radnice DGCK VZ_2019_2

Natječaj za izbor ravnatelja/ice – NATJEČAJ JE ZATVOREN

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin 30. 10. 2019. godine temeljem odluke Odbora od 19. rujna 2019. raspisuje natječaj za izbor ravnatelja/ice

Natječaj

Nabava

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pokrenulo je 17. prosinca 2018. godine postupak nabave radova na rekonstrukciji zgrade s uredskim prostorima i spremištima u svrhu održavanja građevine u zgradi bivše vojarne „Ivan Drašković“, objekt 11, Fabijanska, čkbr 133/1 k.o. Varaždin, FAZA I – NATJEČAJ ZATVOREN 17.01.2019. godine

Poziv na dostavu ponude_radovi na rekonstrukciji i prenamjeni
Troškovnik – 1. faza
Glavni projekt
Odluka o odabiru i Zapisnik