Obilježavanje Tjedna Crvenog križa u osnovnim školama

U obilježavanje Tjedna Crvenog križa koje se odvija od 8. -15. svibnja uključile su se i osnovne škole grada Varaždina.

Tako su razrednici VI Osnovne škole Tjedan Crvenog križa obilježili na način da su izrađivali plakate o Ženevskim konvencijama, pravima djece, načelima Crvenog križa i povijesti Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U sklopu izvannastavne aktivnosti voditeljica Crvenog križa za VI Osnovnu školu, prof. Mihaela Vrbnjak Grđan je zajedno sa učenicima izradila plakat uz prezentaciju o povijesti Crvenog križa pa ih na taj način upoznala s radom Crvenog križa koji ove godine bilježi i 135 godina rada i djelovanja na području Republike Hrvatske.

Također je na info pultu škole produciran animiran film o osnivanju Međunarodnog pokreta Crvenog križa pod nazivom „Priča o jednoj ideji“.

U sklopu Tjedna Crvenog križa odvija se i humanitarna akcija „Darujte knjigu“ za prikupljanje slikovnica i knjiga za opremanje knjižnice dječje bolnice u Klaićevoj u koju uključila se  IV Osnovna škola.

 

 

 

 

 

 

                                                                        Ravnateljica GDCK Varaždin

                                                                                                               Sandra Mintas dipl.ing

 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2015

Obrazac zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

Obrazac zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Skip to content