Obilježen Međunarodni dan djeteta

U svijetu se 1. lipnja svake godine obilježava Međunarodni dan djeteta. Dan na koji nam je želja osvijestiti ulogu djece i njihovu vrijednost za budućnost društva.
U Ukrajini se ovaj dan posebno obilježava, pa je tako i bilo kod nas u Varaždinu danas. Mali i malo veći Ukrajinci i Ukrajinke svečano su proslavili Dan djeteta, izložbom, predstavom i na kraju slatkim čašćenjem. GDCK Varaždin u tome im je pomogao pripremom prostorije te nabavom slatkiša i sokova za čašćenje.
Međunarodni dan djeteta vrijeme je kad se podsjećamo da je omogućivanje ostvarivanja prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djeteta svakom djetetu neophodno kako bismo osigurali napredak cijelog društva. Na svakome od nas je, da iz vlastite individualne kao i društvene uloge, zajedničkim radom i multisektorskom suradnjom osvijestimo na koji način izazovi današnjice i globalne promjene poput razvoja digitalnih tehnologija, okolišnih promjena, zaraznih bolesti, konflikata i migracija utječu na djecu te pokušamo njihove nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru i usmjeriti se promicanju zdravog razvoja svakog djeteta kako bi osigurali njihovu dobrobit u bližoj i daljoj budućnosti.
Skip to content