Obnova zanja iz prve pomoći za djelatnike VI osnovne škole Varaždin

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin organiziralo je u petak, 03. siječnja 2014. predavanje – obnovu znanja iz pružanja prve pomoći za djelatnike VI osnovne škole Varaždin. Predavanju je prisustvovalo oko 60 djelatnika koji su od predavača prve pomoći Stanka Šinceka, bacc.med.tehn. mogli čuti sve o postupcima pružanja prve pomoći u hitnim situacijama. Uz teorijski dio održan je i praktični dio postupaka pružanja prve pomoći kod gušenja, načina zaustavljanja krvarenja, postavljanje u bočni položaj, te reanimacija na lutki odrasle osobe. Novost u predavanju je bila i mogućnost vježbe reanimacije na lutki djeteta te dojenčeta kao i prikaz pružanja prve pomoći kod gušenja male djece.

Predavanje je bilo izuzetno dobro prihvaćeno od strane slušača jer svako stečeno znanje treba ponavljati, a posebno ovakve vještine koje mogu nekome spasiti život.

 

Ravnateljica GDCK Varaždin

Sandra Mintas, dipl.ing.

Skip to content