Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin

U četvrtak, 12. prosinca 2019. godine je održana redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin. Na sjednicu se odazvalo 15 od ukupno 19 zastupnika koji su jednoglasno prihvatili dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin
  2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14. svibnja 2019.
  3. Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  4. Izvješće Verifikacijske komisije
  5. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
  6. Program rada za 2020. godinu
  7. Financijski plan za 2020. godinu
  8. Razno

Zastupnici su također prihvatili i usvojili sve točke dnevnog reda tako da se predloženi program i financijski plan mogu provoditi u 2020. godini.

Skip to content