Održana redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin

Dana 16. prosinca 2022. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Varaždin održana je redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin sa sljedećim dnevnim redom:

  • Otvaranje Skupštine
  • Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine GDCK Varaždin od 30.5.2022. godine
  • Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  • Izvješće Verifikacijske komisije
  • Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
  • Program rada GDCK Varaždin za 2023. godinu
  • Financijski plan GDCK Varaždin za 2023. godinu
  • Razno

Sve točke dnevnog reda su usvojene jednoglasno, tako da su usvojene Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu koje je bilo nužno donijeti zbog novih programa i projekata koje provodi GDCK Varaždin. Usvojeni su i Program rada GDCK Varaždin za 2023. godinu koji osim redovnih aktivnosti Crvenog križa sadrži i nekoliko novih projekata i programa financiranih iz nacionalnih i EU fondova. Financijski plan GDCK Varaždin za 2023. godine prati Program rada te je također usvojen.

Na sjednici je bilo prisutno 11 od ukupno 19 zastupnika.

Skip to content