Održana redovna Skupština GDCK Varaždin

Dana 9. lipnja 2020. godine održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin
  2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 12. prosinca 2019.
  3. Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika)
  4. Izvješće Verifikacijske komisije
  5. Programsko izvješće za 2019. godinu
  6. Financijsko izvješće za 2019. godinu
  7. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu
  8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu
  9. Donošenje Odluke o broju i sastavu članova Skupštine za mandatno razdoblje 2021.-2024.
  10. Razno
Skip to content