Održana vježba simulacije – Spašavanje utopljenika i pružanje prve pomoći

Djelatnici i volonteri GDCK Varaždin, Koprivnica i Čakovec 25.6.2023. su sudjelovali na vježbi simulacije – Spašavanje utopljenika i pružanje prve pomoći. Vježba je organizirana u sklopu projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize s ciljem jačanja kapaciteta djelatnika i volontera za reagiranje u hitnim slučajevima i kriznim situacijama. Na vježbi smo naučili i uvježbali spašavanje utopljenika iz vode te postupke pružanja prve pomoći prilikom utapanja (pregled i procjena stanja utopljenika, održavanje prohodnosti dišnih putova, održavanje disanja i krvotoka, zbrinjavanje ozljeda). Ovo je prva od tri vježbe simulacije koje su predviđene projektom, a organiziralo ju je Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec na Marini Prelog. Na vježbi je sudjelovalo 10 djelatnika i 20 volontera iz triju društava Crvenog križa koji su prikazali scenarij spašavanja utopljenika u slučaju poplave.

Cilj projekta je ojačati kapacitete GDCK Čakovec, GDCK Varaždin i GDCK Koprivnica za reagiranje u hitnim slučajevima i u kriznim situacijama na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

Skip to content