Održana zajednička vježba GDCK Varaždin i HGSS Stanice Varaždin „Spremni za poplavu 2023.“ u sklopu projekta Budimo spremni

Dana 13. svibnja 2023. održana je mala građanska akcija – simulacija ugroze „Spremni za poplavu 2023.“ u sklopu EU projekta „Budimo spremni“. Nositelji projekta GDCK Varaždin u partnerstvu sa HGSS Stanicom Varaždin prezentirao je vještine djelovanja u kriznoj situaciji i opremu kojom raspolažu za odgovor na moguće ugroze. Vježba je bila fokusirana na djelovanje Crvenog križa i HGSS-a u slučaju poplava, simulirajući jedan mogući scenarij – evakuacija i spašavanje ugroženog stanovništva uslijed poplave izazvane rušenjem brane HE Varaždin. Vježba je održana s ciljem provjere sposobnosti samostalnog djelovanja gotovih snaga civilne zaštite-GDCK Varaždin i HGSS-a Varaždin u spašavanju ugroženog stanovništva i uspostave prihvatnog centra GDCK Varaždin u terenskim uvjetima-do uključenja ostalih snaga civilne zaštite Grada Varaždina. Scenarij vježbe uživo su gledateljima prezentirali ravnateljica GDCK Varaždin Sandra Mintas i tajnik HGSS stanice Varaždin Mario Musulin.

GDCK Varaždin tako je prikazao uspostavu terenskog prihvatnog centra sa trijažnim šatorom, prihvatnim grijanim šatorom, terenskom kuhinjom sa svom potrebnom opremom za posluživanje hrane, šatorom za posluživanje hrane, opremom koja se koristi za zbrinjavanje ozlijeđenih kao i pumpama za vodu i isušivačima prostora. Također je u tijeku vježbe GDCK Varaždin pokazao pružanje prve pomoći ozlijeđenima i psihosocijalne pomoći u kriznim situacijama te službe traženja.

HGSS Varaždin prikazao je potragu na nepristupačnom terenu i opremu za istu (brdska nosiljka). Tijekom pretrage terena, zbog nakupina uslijed širenja vodnog vala, most preko kanala je u opasnosti od urušavanja i nije siguran za prelazak, brzina vode u kanalu je velika i onečišćena nošenim dijelovima granja i drveća  te nesigurna za izvlačenje pa je spašavanje pronađene osoba trebalo izvršiti korištenjem sistema tirolske prečnice te sistema protuutega. Na taj način unesrećeni je bio dopremljen preko samog dravskog kanala.

Sve aktivnosti uspješno su odrađene, a vježba je završila zaprimanjem i zbrinjavanjem ozljeda zadnjeg unesrećenog koji je dopremljen na sigurnu stranu obale koristeći
tirolsku prečnicu.
Simulacije ugroza veoma su važne za Crveni križ i HGSS jer pomažu organizacijama da procijene svoju spremnost za odgovor u slučaju prirodnih katastrofa, nesreća ili
drugih hitnih slučajeva. Vježbama se mogu vidjeti ključni izazovi s kojima se organizacija nosi te na koji može unaprijediti plan djelovanja u kriznim situacijama.
Osim toga, javne su vježbe prilika za obuku volontera i zaposlenika Crvenog križa i HGSS-a koji tako mogu prakticirati svoje vještine u stvarnim uvjetima i dobiti povratne informacije o svom radu.

Aktivnost je održana u sklopu projekta „Budimo spremni“ UP.04.2.1.11.0295. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog  socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Varaždin i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Skip to content