Orijentacija u prirodi i upotreba komunikacijskih sredstava veze – praktični dio

Dana 07. prosinca 2017. godine održana je druga faza vježbe operativnih snaga civilne zaštite Varaždinske županije pod nazivom – “Orijentacija u prirodi i upotreba komunikacijskih sredstava veze”.  

Praktični dio ove vježbe održan je na području Ivanšćice na kojem su predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Društva Crvenog križa Varaždinske županije i članovi udruge Kajak kanu klub „Matis“ Varaždin bili organizirani u tri grupe za različite rute kretanja.

Cilj vježbe bio je snalaženje u prirodi upotrebom kompasa i topografskih karti te testiranja rada komunikacijskih sredstava ovisno o lokaciji.

Završnoj analizi vježbe bio je prisutan zamjenik župana gosp. Robert Vugrin koji je vježbu ocijenio uspješnom. Zadovoljstvo provedbom vježbe te samom organizacijom izrazili su i svi sudionici vježbe sa zaključkom da se vježbe ovakvog tipa trebaju češće organizirati.

Skip to content