“Orijentacija u prirodi i upotreba komunikacijskih sredstava veze” – pripreme za vježbu

Dana 23.studenog 2017. održan je teoretski dio predavanja za vježbu operativnih snaga civilne zaštite Varaždinske županije “Orijentacija u prirodi i upotreba komunikacijskih sredstava veze”,  u prostorijama DVD-a  „Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“ u Trenkovoj ulici.

Teoretskom dijelu osposobljavanja prisustvovali su predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Društva Crvenog križa Varaždinske županije i članovi udruge Kajak kanu klub „Matis“ Varaždin.

Predavanje o orijentaciji i kretanju u prirodi pomoću topografske karte i kompasa održali su predstavnici PU Varaždinske, Krunoslav Canjuga i Siniša Lah, a sustav veza za komunikacije u kriznim situacijama te rad sa digitalnim radio uređajima i amaterskim radio uređajima, pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove mr.sc. Tomislav Jarmić, Krunoslav Canjuga i tajnik Radio klub Varaždin Zlatko Horvat.

Stečena znanja iz teoretskog dijela nastave polaznici predavanja iskoristiti će na terenskoj vježbi koja je predviđena za 30. studenog 2017.

Skip to content