Osnovni uvod u realistični prikaz ozljeda

U četvrtak 17. lipnja 2021., Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin je provelo edukaciju za realističan prikaz ozljeda.

Kao osnovu za odličnu uvježbanost ekipa prve pomoći, osim vježbi i redovnog obnavljanja znanja, čini i ekipa realističnog prikaza ozljeda. Točnije rečeno njihov rad u sklopu kojega se volonteri educiraju za izradu umjetnih ozljeda, ali i glumu stanja ozlijeđenih osoba kako bi se ekipama prve pomoći omogućilo da vježbaju u situacijama što sličnijima onima koje se mogu dogoditi u stvarnosti.

S ciljem edukacije i osposobljavanja dovoljnog broja volontera koji bi pomagali u pripremanju ekipa prve pomoći za natjecanja mladih u prvoj pomoći i pokaznih vježbi sa žurnim službama te općenito pomogli u podizanju znanja i vještina iz prve pomoći na višu razinu GDCK Varaždin organizira tečajeve realističnog prikaza ozljeda. Realistični prikaz ozljeda i imitacija stanja ozlijeđenih je nešto što se ne može samo tako naučiti, to je vještina za koju je potrebna vježba te su tako sudionici naučili kako napraviti realistični prikaz otvorenog prijeloma, krvarenja, ogrebotina, porezotina te ostalih rana.

Tečaj je vodila djelatnica GDCK Varaždin Renata Pavetić koja ima dugogodišnje iskustvo šminkanja i prikazivanja ozljeda koje se izrađuju za potrebe natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa kao i pokaznih vježbi sa žurnim službama grada Varaždina. Na edukaciji su sudjelovali i kolegica iz Gradskog društva Crvenog križa Ludbreg i kolega vatrogasac iz DVD-a Strmec Podravski.

Skip to content