Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

NAZIV PROJEKTA: Pelamo se? 

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNERI:  Centar za socijalnu skrb Varaždin, Grad Varaždin, Udruga umirovljenika Grada Varaždina.

TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci, 1.12.2019.- 30.11.2020.

ODOBRENI IZNOS ZA FINACIRANJE  PROJEKTA: 90.000 kuna (11.945,05   €)

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin u sklopu projekta „Pelamo se?“ provodi uslugu besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina na području Varaždina i varaždinskog prstena. 

Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe starije od 65 godina koje žive na području Varaždina ili okolnih 10 općina (Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica). Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao na primjer odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično. Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive same ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz. Usluga je dostupna do studenog 2020.

Projekt „Pelamo se?“ usmjeren je na unapređenje kvalitete života starijih osoba, a glavna aktivnost projekta je pružanje usluge prijevoza za osobe starije od 65 godina (kojima te usluge nisu dostupne ili su im teško dostupne) na području Varaždina i varaždinskog prstena. Uz glavnu aktivnost, projektom će se kroz aktivnosti INFO telefona za starije osobe te izradom i dijeljenjem informativnih materijala informirati starije osobe o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života starijih osoba Varaždina i varaždinskog prstena, partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Varaždin i Udruga umirovljenika Grada Varaždina.

Ukupna vrijednost projekta- većinski ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sa 90.000,00 kuna, a ostatak iz vlastitih sredstava sufinancira GDCK Varaždin.

KONTAKT:
Sonja Slatković, ck-varazdin@vz.t-com.hr , Tel: 042/214-496
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Trg Matije Gupca 3 Varaždin.

Skip to content