Početak projekata Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći osobama pogođenim krizom u Ukrajini i Country plan

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin započelo je 1.2.2024. s provedbom projektnih aktivnosti u sklopu projekata Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći osobama pogođenim krizom u Ukrajini (financiran iz fondova Europske unije i Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca) te Country plan (financiran od strane Međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca) na području Varaždinske županije. Oba projekta uključuju provedbu aktivnosti psihosocijalne podrške za osobe iz Ukrajine koje će provoditi Ela Okreša Đurić, mag. paed et mag. philol. ital., stručna suradnica za edukaciju i projektne aktivnosti.

Projektnim aktivnostima želimo osobama iz Ukrajine olakšati uključivanje u zajednicu razvojem socijalnih vještina te jezičnih i drugih kompetencija koje će im pomoći u svakodnevnom životu.

Skip to content