Početak projekta “Mogu i hoću!”

Ravnateljica GDCK Varaždin, Sandra Mintas, potpisala je danas Ugovor o dodjeli financijske potpore za projekt “Mogu i hoću” sa Ministarstvom zdravstva.  Projekt se provodi u partnerstvu sa V. osnovnom školom Varaždin i sa aktivnostima u školi će započeti u novoj 2022. godini. Vrijednost financijske potpore Ministarstva zdravstva je 110.000,00 kn.

Opći cilj projekta „Mogu i hoću!“ – Prevencija ovisnosti – je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Kroz provedene aktivnosti će se dovoljno rano u kronološkoj dobi (od petog do osmog razreda) utjecati na stavove i navike učenika osnovne škole, pomoći im da stvore pozitivnu sliku o sebi kako bi uvidjeli svoje pozitivne osobine te naučili kako se uklopiti u društvo na zdrav način. U sklopu projekta planiramo također i aktivnosti osvještavanja i edukacije za roditelje osnovnoškolaca na temu „Moderne ovisnosti – kako pomoći svojem djetetu?“ u sklopu koje ćemo osnažiti roditeljske vještine potrebne za sprječavanje prepoznavanje i stvaranja ovisnosti od strane njihove djece.

Ove aktivnosti imaju za cilj roditeljima i učenicima omogućiti praktične i iskustvene smjernice kako bismo doprinijeli njihovom utjecaju na sprječavanje ili smanjenje pojave ovisnosti među djecom. Projekt će se provoditi u V. osnovnoj školi Varaždin, a provoditi će ga GDCK Varaždina u suradnji sa stručnim zaposlenicima škole.

Projektne aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti GDCK Varaždin i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.

Skip to content