Podjela prehrambenih paketa za socijalno ugrožene

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin pripremilo je povodom uskršnjih blagdana 900 prehrambenih paketa koji su se podijelili socijalno ugroženim stanovnicima s područja djelovanja.

Paketi su kupljeni iz vlastitih sredstava GDCK Varaždin i namijenjeni su korisnicima Centra za socijalnu skrb Varaždin – primateljima zajamčene minimalne naknade. Podjela paketa izvršila se u suradnji s općinama Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Trnovec, Vidovec i Vinica .

Podjela se izvršila na siguran način, prema Uputama Hrvatskog Crvenog križa, bez kontakata sa korisnikom (držanje socijalne distance na 2m od korisnika, uz osigurane mjere osobne zaštite sudionika, a koje uključuju minimalno zaštitnu masku, rukavice i sredstva za dezinfekciju), a nije bio potreban ni potpis korisnika radi maksimalne zaštite od prijenosa bolesti COVID-19.

Nadamo se da će korisnicima ovi paketi malo uljepšati predstojeće blagdane.

Skip to content