Pokazna vježba Gradskog interventnog tima Varaždin

Obilježavajući Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Tjedan Crvenog križa (8. – 15. svibnja ), Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provelo je pokaznu vježbu sa članovima Gradskog interventnog tima pod nazivom „ Drava 2014“.

Kako je grad Varaždin najviše ugrožen od poplave i potresa tako je i vježba bila  orijentirana na te elementarne nepogode.

Dvadesetak članova GIT-a vršilo je spašavanje ljudi te organizaciju smještaja za evakuirano stanovništvo. Prilikom vježbe spašavanja ozlijeđenih članovi tima usavršavali su svoje znanje o pružanju prve pomoći koristeći KED imobilizacijski prsluk te imobilizacijsku dasku.

Ova pokazna vježba je nakon godinu dana edukacije tima ujedno bila i generalna provjera usvojenog znanja.

Svi članovi GIT-a  dali su svoj maksimum i pokazali spremnost da mogu u svakoj nepredvidivoj situaciji pravilno reagirati i biti od koristi zajednici.

 

 

Ravnatelj GDCK Varaždin

Sandra Mintas, dipl.ing.

Skip to content