Pokazno-terenska vježba evakuacije učenika IV. osnovne škole Varaždin

Požar u IV. osnovnoj školi – naziv je vježbe evakuacije i provjere operativnih snaga zaštite i spašavanja Grada Varaždina koja je održana 15. listopada u toj varaždinskoj školi.

Uz učenike i djelatnike škole koji su vježbali evakuaciju u slučaju požara, u vježbi su sudjelovali Javna vatrogasna postrojba, Hitna medicinska pomoć, Gradsko društvo  Crvenog križa Varaždin, PU Varaždin, Hrvatska gorska služba spašavanja, područni ured za zaštitu i spašavanje te inspekcije. Zapovjednik vježbe Vjeran Radelić, zamjenik varaždinskog gradonačelnika ocijenio je vježbu izuzetno uspjelom te je pohvalio sve sudionike.

Ovo je bila prilika da članovi Gradskog interventnog tima GDCK Varaždin pokažu usvojeno znanje iz pružanja prve pomoći te spremnost na iznenadne prilike koje zahtijevaju takvu intervenciju.

 

 

Ravnatelj GDCK Varaždin

Sandra Mintas, dipl.ing.

Skip to content