Pomoć u kući

POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA 

GDCK Varaždin kontinuirano od 1998. godine provodi program pružanja usluga pomoći osobama treće životne dobi u sklopu svoje Službe za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama. Licencirani smo pružatelj socijalne usluge pomoći u kući, upisani u “Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge”  koje vodi nadležno Ministarstva pod evidencijskim brojem 00087.  

Pomoć u kući je usluga koju može ostvariti osoba koja ne može sama niti uz pomoć bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Mogućnost dobivanja usluge pomoći u kući imaju:
 • Osobe starije od 65 godina kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe.
 • Odrasle osobe kojima je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Korisnik usluga ne može biti osoba koja:
 • Si može sama osigurati plaćanje navedene usluge (vlastitim sredstvima ili sredstvima članova uže obitelji koja se dužna brinuti o njoj);
 • Ima jednaku vrstu usluge osiguranu iz javnog izvora (socijalna usluga „Pomoć u kući“ preko CZSS ili program “Zaželi” i sl.);
 • Ima aktivan Ugovor o uzdržavanju.
Prednost u ostvarivanju usluge imaju:
 • Osobe iznad 65 godina nad onima koje su mlađe;
 • Starije osobe u samačkom kućanstvu ili dvočlanom staračkom kućanstvu nad starijim osobama koje žive same u zajedničkom kućanstvu;
 • Osobe koje nemaju djece nad onima koje imaju živuće djece ili potomaka koji su dužni brinuti se za njih;
 • Osobe kojima financijski prihodi nisu dovoljni za osiguravanje osnovnih životnih potreba nad onima kojima jesu. Prednost imaju osobe sa ukupnim mjesečnim primanjima do 2.000,00 kn mjesečno za jednočlano domaćinstvo, odnosno 3.500,00 kn mjesečno za dvočlano staračko domaćinstvo.
 GDCK Varaždin provodi program pomoći u kući: 
 1. Za područje grada Varaždina – Program “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina“
 2. Prijevoz za starije osobe s područja općina Beretinec, Cestice, Jalžabeta, Gornjeg Kneginca, Petrijanca, Svetog Ilije, Sračinca, Trnovca Bartolovečkog, Vidovca i Vinice te grada Varaždina – Ukoliko ste stariji od 65 godina i trebate prijevoz, zovite na 099/3701570 (Projekt “Pelamo se? 3”)

1. Program “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina“

Aktivnosti koje se mogu pružati

1. Organiziranje prehrane (dostava gotovih obroka iz Caritasa- samo za korisnike pučke kuhinje)

2. Obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica,  pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, pranje i glačanje rublja, nabava lijekova i drugih potrepština dr.)

3. Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanje i obavljanje drugih higijenskih potreba)

4. Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pomoć pri ostvarivanju prava, pratnju pri nužnim izlascima iz kuće; npr. za liječnički pregled i sl.). 

Područje na kojem se provodi

Grad Varaždin

Prijavnica

prijava_grad

Popunjeni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostavite u Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, osobno ili putem pošte.

Za uslugu Pomoći u kući imamo listu čekanja. Nakon zaprimanja prijave kontaktirati ćemo Vas i obavijestiti o Vašem statusu. 

Skip to content