Počela provedba projekta “Budimo spremni”

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin počinje s provedbom projekta „Budimo spremni“ (UP.04.2.1.11.0295). Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda (372.462,07 kn) i Državnog proračuna RH (65.728,60 kn), a ukupne je vrijednosti 438.190,67 kn. Potpisan je s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva (PT2). Ugovor je ispred GDCK Varaždin potpisala ravnateljica GDCK Varaždin, Sandra Mintas.

Projekt će se provoditi u partnerstvu s Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Varaždin u trajanju od 18 mjeseci.

Opći cilj projekta „Budimo spremni“ je osigurati razvoj civilnoga društva na području Varaždina i varaždinskog prstena za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj. Cilj projekta planiramo postići kroz aktivnosti projekta koje će djelovati na sljedeća područja: Jačanje kapaciteta OCD-a za djelovanje u kriznim i izvanrednim situacijama kroz razvoj i provedbu ciljanih edukacija, osposobljavanje volontera/građana za djelovanje u kriznim situacijama kroz uvođenje novih alata za menadžment kriznih volontera i organiziranje malih građanskih akcija u kojima OCD-i mogu primijeniti stečeno znanje i alate.

Glavni cilj projekta je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim i izvanrednim situacijama na području Varaždina i varaždinskog prstena ( Grad Varaždin i općine Beretinec, Cestica , Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica).

U sklopu projekta provoditi će se edukativne radionice kojima je cilj osnaživanje lokalnih OCD-a za djelovanje u kriznim i izvanrednim situacijama:

  • Radionice „Budimo spremni – Pripremimo se prije“
  • Tečaj „Budimo spremni – Naučimo prvu pomoć“
  • Radionica „Budimo spremni – Upoznajmo svoje područje“
  • Radionice „Budimo spremni – Volonteri u pomoć zajednici“

Također će se provesti dvije građanske akcije kao podrška službama civilne zaštite i to organiziranje humanitarne akcije i organiziranje volonterske akcije – simulacije ugroze na području provedbe projekta.

Projekt je odobren prema temeljem  15. – te Odluke o financiranju na pozivu „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.  Sadržaj objave isključiva je odgovornost GDCK Varaždin. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Varaždin i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Skip to content