Predavanje o komunikaciji u stresnim situacijama

Dana 08. kolovoza 2019. godine održano je predavanje o postupanju i komunikaciji u stresnim situacijama za zaposlenice na EU projektu “Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici” financiranom iz Europskog socijalnog fonda.

Predavanje je održao ravnatelj DCK Varaždinske županije, gosp. Nebojša Buđanovac, dipl.soc. pedagog i psihoterapeut. Zaposlenicama su prezentirane pojedine stresne reakcije te preporuke u radu s korisnicima ukoliko do takvih reakcija dođe.

Ujedno su razmotrene i situacije na terenu sa stručnog stajališta predavača. S obziorm da ovakva i slična predavanja zaposlenicama znatno olakšavaju komunikaciju i rad s korisnicima dogovoreno je da će se održavati svaka tri mjeseca.

 

Skip to content