Pripreme za 48. humanitarnu akciju Solidarnost na djelu

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin i ove se godine uključuje u 48. tradicionalnu sabirnu akciju Hrvatskog Crvenog križa „Solidarnost na djelu“, koja će početi 8. listopada 2020. godine na području cijele Republike Hrvatske, a na području djelovanja GDCK Varaždin trajati će do 31.10.2020. godine.

Ova sabirna akcija kojoj je cilj razvijanje solidarnosti među djecom i mladima provesti će se u osnovnim i srednjim školama na području grada Varaždina i okolnih općina.

Za pripremu akcije Solidarnost na djelu i ove godine imamo pomoć volonterki – korisnica Učeničkog doma u Varaždinu koje nam pomažu označiti bonove zahvanosti s žigom GDCK Varaždin.

U akciji će se prikupljati financijska i materijalana sredstva, a za prikupljena novčana sredstva biti će uručeni bonovi zahvalnosti – u apoenima od 1,00 kn ovjereni žigom GDCK Varaždin. Humanitarna akcija provoditi će se pod evidencijskom oznakom VŽ-HA/OST-20-5 pod oznakom vrste „OST“.

Od ukupnog iznosa prikupljenih sredstava GDCK Varaždin 50% vraća na žiro-račune škola. Od tih sredstava škole su u obvezi pomoći djeci lošeg materijalnog statusa nabavom knjiga, opreme ili plaćanjem školskog izleta. Ostatak sredstava GDCK Varaždin koristi za kupnju prehrambeno-higijenskih paketa za djecu socijalno ugroženih obitelji sa područja djelovanja društva.

Zahvaljujemo svima koji će sudjelovati u akciji Solidarnost na djelu i tako pomoći onima kojima je to najpotrebnije!

Skip to content