Program - Poludnevni boravak


PUNI NAZIV USLUGE:
Poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom

PROVODITELJ USLUGE: Gradsko društvo Crvenoga križa Varaždin

DONATOR: Grad Varaždin, do 31.12.2019. godine

VRIJEME PROVEDBE:  pon, sri i pet od 08 – 16 h , uto i čet od 10 – 18 h   BROJ TELEFONA: 042/766-066

BROJ KORISNIKA: do 12

BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU USLUGE: 3 (rehabilitator, fizioterapeut/med.sestra i jedna njegovateljica)

CILJ USLUGE: Pružanje uvjeta za razvoj sposobnosti, vještina i mogućnosti osoba s tjelesnim oštećenjem  kroz sistemski rad na rehabilitaciji, habilitaciji i osamostaljivanju korisnika u skladu s njihovim mogućnostima i potrebama. Razvoj socijalizacije, komunikacijskih vještina i sposobnosti interakcije.

GDCK Varaždin posjeduje  licencu i rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem.

Također je upisano u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge.

NAČIN OSTVARIVANJA USLUGE:  Popunjavanjem prijavnice i dostavom potrebne dokumentacije vrši se prijava. Nakon komisijskog uvida u dokumentaciju slijedi trodnevna opservacija u prostorijama boravka. Procjena potencijalnog korisnika vrši se od strane komisije za prijem i otpust korisnika kako bi se utvrdilo jesu li interesi korisnika i njegove mogućnosti kompatibilni s programom pružanja usluge boravka. Ukoliko korisnik prihvati program rada boravka i dobije pozitivnu ocjenu komisije korisnik se uključuje u uslugu.

Usluga poludnevnog boravka uključuje rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, psihosocijalnu podršku, aktivnosti slobodnog vremena i jedan obrok/užinu.


AKTIVNOSTI POLUDNEVNOG BORAVKA

Produktivne aktivnosti pomoću kojih se unutar boravka pokušava simulirati uvjete radnog mjesta i motivirati korisnike te omogućiti zadovoljstvo koje proizlazi iz zadanog, strukturiranog i ciljanog rada. Budući da se govori o odraslim osobama, rad je jedna od njihovih glavnih potreba koja je nezadovoljena u svakodnevnom funkcioniranju. Produktivne aktivnosti uključuju:

1. Produktivnost u domaćinstvu (briga o odjeći, čišćenje, pripremanje hrane, kupovina-raspolaganje novcem, održavanje kućanstva-sigurnosne procedure)

2. Briga za druge (djeca,suprug/supruga, roditelj, kućni ljubimac, prijatelj)

3. Plaćeni-neplaćeni rad (obavljanje posla-svjesno izvođenje poslovnih zadataka, očuvanje posla, traženje posla, izbor i pregledavanje poslovnih ponuda, izradu i prodaju uporabnih predmeta i izradu didaktičkih igračaka, pisanje životopisa, intervjui)

4. Školovanje i igra (razvoj interesa i vještina, izbor pogodnog stručnog osposobljavanja, sudjelovanje u učenju, sudjelovanje u zajednici).

 

Kreativne radionice u kojima osobe sa težim motoričkim oštećenjima, kao i s oštećenjem govora mogu komunicirati s okolinom i izražavati svoje osjećaje, želje i stanje kroz kreativan rad. Za razliku od produktivnog rada, kreativni rad je slobodna aktivnost vođena imaginacijom i kreativnošću korisnika s minimalnom tehničkom pomoći djelatnika, a provode se kroz 6 tehnika:

1. Mehanička radionica: obrada drveta,kamena,tkanine…
2. Unaprijed planirane radionice: šivanje, heklanje, izrada goblena…
3. Smirujuća radionica: slikanje na platnu, akvarel, modeliranje gline/plastelina, šivanje
4. Stimulativna radionica: rad na računalu, nove i zanimljive tehnike za pojedinca
5. Kreativna radionica: slikanje na platnu, staklu ili keramici, izdara predmeta ili didaktičkih igračaka
6. Slobodna radionica: korisnik sam bira materijale i način rada (npr. Izrada slika od kamenčića i pijeska, izrada kolaža)

Trening aktivnosti svakodnevnog života gdje se tijekom djelovanja u svim aktivnostima potiče ispravan slijed i radi se na finim i grubim komponentama pokreta. Trening se provodi nespecifično radom na komponentama a ne nužno radom na samoj aktivnosti (u produktivnom i kreativnom radu, rekreacijskim aktivnostima). On također obuhvaća direktni trening – hranjenje (sa pomagalom ili bez) , uporaba pribora (uporaba posebnog i prilagođenog pribora-po potrebi), kuhanje kave, pospremanje i priprema stolova za planiranu aktivnost, kuharska radionica, uporaba pribora, pranje suđa, čišćenje, uporaba invalidskih kolica ( transfer u kolica, vožnja kolica, savladavanje prepreka),trening moblinosti u krevetu, trening oblačenja, uporaba toaleta, pranje ruku/zubi/lica, mobilnost u lokalnoj zajednici, uporaba kompjutera, odlazak u trgovinu, upravljanje novcem.
Rekreativne aktivnosti koje se provode u prostoru i izvan prostora boravka. To su:  društvene igre,sportske aktivnosti, šetnje, izleti, škola plesa. Radi se i komunikacijski trening koji obuhvaća korištenje metoda predavanja i interaktivnih radionica, razne edukacije ( prevenciji rana, njegi tijela, trening transfera uz pomoć jednie ili dvije osobe, način korištenja pomagala,proteza,kolica) .
Radionica samozastupanja – provodi se u trajanju od 30 minuta, a nudi mogućnost razvoja komunikacijskih vještina i zagovaranju vlastitih prava (dramska radionica, muzička radionica)
IT tečaj – rad na računalu koji predstavlja neformalni oblik educiranja osoba s motoričkim teškoćama o mogućnostima i funkcijama osobnog računala na osnovnoj razini. Korištenje prilagođene računalne opreme (tipkovnice, miša, touch screen monitora).

Fizikalna terapija – usluge u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti (vježbe na ljestvama i strunjači, vježbe snage, vježbe mobilnosti, vježbe disanja, vježbe ravnoteže, Bowen terapija, Emmet terapija)

POVREMENI BORAVAK

Usluga obuhvaća kraće programe u sklopu poludnevnog boravka, a s obzirom na kapacitet prostora.

Aktivnosti povremenog boravka iste su kao i aktivnosti poludnevnog boravka te uključuju savjetodavne usluge, rehabilitacijske postupke, edukativne aktivnosti, radne aktivnosti, aktivnosti slobodnog vremena i prehranu.

PRIJAVNICA ZA UKLJUČIVANJE U POLUDNEVNI BORAVAK