Program - Poludnevni boravak


 Poludnevni boravak za mlade i odrasle osobe s invaliditetom prestao je s radom 30. lipnja 2019. godine.