Projekt „Mogu i hoću!“ – prevencija ovisnosti kod mladih

Prošli tjedan, 8. i 12. 4.2022.,  održali smo  treću od planiranih 4 radionica za pete razrede 5. osnovne škole Varaždin. Radionica naziva „Koje su opasnosti?“ ima za cilj upoznati učenike s opasnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao i upoznati učenike s djelovanjem okoline na početak konzumiranja sredstava ovisnosti. Učenici su kroz interaktivnu radionicu učili i na temelju naučenog znanja izrađivali edukativne plakate na temu prevencije ovisnosti. Do sada smo u sklopu projekta održali radionicu za osme razrede (Piti ili ne piti- pitanje je sad)  i pete 3 radionice za pete razrede (Što sa stresom?, Kako biti snažan?, Koje su opasnosti?). U planu za svibanj 2022. je još jedna radionica za učenike petih razreda (Je li sve samo igra?) i predavanje za roditelje na temu „Moderne ovisnosti – kako pomoći svojem djetetu?“. Predavanje će se održati za članove roditeljskog vijeća, te će se uz predavanje izraditi kratka info grafika sa glavnim savjetima koja će se moći dijeliti na društvenim mrežama.

Skip to content