Projekt “Sigurnost na vodi” u Dječjem vrtiću Varaždin

U sklopu projekta Hrvatskog Crvenog križa – „Sigurnost na vodi“, 25.studenog 2015. godine održan je seminar za odgajatelje Dječjeg vrtića Varaždin u organizaciji GDCK Varaždin. Cilj seminara pod nazivom „Slučajni spasilac“ je poduka odgojno-obrazovnih djelatnika o načinima uočavanja opasnosti, rizicima povezanim s vodom, kodeksom sigurnosti na vodi te postupcima pružanja prve pomoći. Osposobljavanjem odgajatelja se također poboljšava sigurnost djece vrtićke dobi prilikom odlaska na organizirane ljetne kampove na moru.

Pošto je edukacija građana ključna sastavnica Hrvatskog Crvenog križa u strategiji sprječavanja utapanja, svrha ovog seminara bila je podizanje svijesti o opasnostima i rizicima povezanim sa vodom.

Tako je oko 30 djelatnika Dječjeg vrtića Varaždin upoznato sa  Pokretom Crvenog križa – HCK – Služba spašavanja života na vodi, lancem utapanja, tehnikama samospašavanja, opasnostima u vodenom okruženju, priručnoj opremi za spašavanje te kodovima sigurnosti na vodi.

Seminar je održala licencirana instruktorica Službe spašavanja na vodi Hrvatskog Crvenog križa, Tanja Marinković.

Skip to content