Zaželi – program zapošljavanja žena

NAZIV PROJEKTA:

„Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici“

Osnovne aktivnosti projekta su edukacija i osposobljavanje te zapošljavanje 14 žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, koje će se brinuti o starijim i nemoćnim osobama.

OPIS PROJEKTA

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin ovim projektom će omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada dugotrajno nezaposlenim ženama s područja grada Varaždina te općina Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Jalžabet kroz edukaciju i zapošljavanje. Također će kroz njihovo zapošljavanje na 24 mjeseca omogućiti pružanje podrške i pomoći starijim i nemoćnim osobama sa područja provedbe projekta.

Projekt se provodi u fazama:

(1)    Identifikacija, selekcija i obrazovanje ciljane skupine

(2)    Zapošljavanje i provedba programa potpore i pomoć

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Ciljevi projekta su:

1. Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada dugotrajno nezaposlenim ženama s područja Varaždina i Varaždinskog prstena;

2. Potaknuti socijalnu uključenost starijih i nemoćnih osoba na području Varaždina i Varaždinskog prstena.

U projekt će ukupno biti uključeno 14 žena.

Ukupna vrijednost projekta: 2.118.346,58 kuna

Razdoblje provedbe: 30 mjeseci

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNERI NA PROJEKTU:

·         Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin

·         Centar za socijalnu skrb Varaždin

·         Grad Varaždin

·         Općina Trnovec Bartolovečki

·         Općina Jalžabet

·         Općina Vidovec

KONTAKT:

Sandra Mintas, dipl.ing

ravnatelj@gdck-varazdin.hr

Tel: 042/214-496

Hrvatski Crveni križ
Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin
Stanka Vraza 8, Varaždin

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskoga Crvenoga križa Gradskog društva Crvenoga križa Varaždin i ni na koji način ne odražava gledište Europske unije.