NAZIV PROJEKTA: Nauči i pruži potporu u lokalnoj zajednici, UP.02.1.1.05.0108

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNERI: Hrvatski Zavod za zapošljavanje Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Grad Varaždin, Općina Vidovec, Općina Jalžabet, Općina Trnovec Bartolovečki

TRAJANJE PROJEKTA: 30 mjeseci, 19.1.2018.-20.7.2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.118.346,58 kuna (281.152,91 €) . Iznos projekta 100% je pokriven bespovratnim sredstvima koja su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza I“ u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin će u suradnji sa partnerima ovim projektom omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za minimalno 14 dugotrajno nezaposlenih žena s područja grada Varaždina te općina Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Jalžabet kroz edukaciju i zapošljavanje. Također će kroz njihovo zapošljavanje na 24 mjeseca omogućiti pružanje podrške i pomoći starijim i nemoćnim osobama sa područja provedbe projekta.

Osnovne aktivnosti projekta su edukacija i osposobljavanje te zapošljavanje 14 žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, koje će se brinuti o starijim i nemoćnim osobama.

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskoga Crvenoga križa Gradskog društva Crvenoga križa Varaždin i ni na koji način ne odražava gledište Europske unije.

KONTAKT:

Sandra Mintas, dipl.ing, ck-varazdin@vz.t-com.hr , Tel: 042/214-496

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin, Trg Matije Gupca 3, Varaždin.

Skip to content