Redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin

U petak, 14. prosinca 2018. godine  je održana redovna sjednica Skupštine GDCK Varaždin. Na sjednicu se odazvalo 14 od ukupno 19 zastupnika koji su jednoglasno prihvatili dnevni red:

Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 24. svibnja 2018.
2. Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika )
3. Izvješće Verifikacijske komisije
4. Program rada za 2019. godinu
5. Financijski plan za 2019. godinu
6. Razno
Zastupnici su također prihvatili i usvojili sve točke dnevnog reda tako da se predloženi program i financijski plan mogu provoditi u 2019. godini.

Na sjednici Supštine koju je vodila predsjednica Branka Rodek bili su prisutni i gosti iz Rdečeg križa Spodnje Gorje s kojim je GDCK Varaždin pobratimljeno već 35 godine. Predstavnici Rdečeg križa uručili su GDCK Varaždin Zlatni znak priznanja Rdečeg križa Slovenije.

Skip to content