Redovna skupština GDCK Varaždin

Dana 14. svibnja 2019. godine održana je redovna sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Varaždin na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda:

  1. Otvaranje Skupštine GDCK Varaždin
  2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14. prosinca 2018.
  3. Izbor radnih tijela Skupštine ( radnog predsjedništva , verifikacijske komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  4. Izvješće Verifikacijske komisije
  5. Programsko izvješće za 2018. godinu
  6. Financijsko izvješće za 2018. godinu
  7. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
  8. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2018. godinu
  9. Razno (dopis Općine G.Kneginec , adaptacija prostora u Optujskoj,)
Skip to content